З 21 жовтня  2013 р. усі абоненти Astra-Net переводяться на обслуговування відповідно до нової редакції Публічної Оферти (Договору) про надання телекомунікаційних послуг. З повним текстом Публічної Оферти ви можете ознайомитися далі.

Примітка:

Витяг з Публічної Оферти (Договору)

 

Cайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою http://www.astra.in.ua, яка є основним джерелом інформування абонентів.

Загальні положення:

п.п. 1.4. Умови  Договору визначаються  та  змінюються  Оператором  самостійно  та повинні  бути  доведені  до  відома  Абонентів  шляхом  оприлюднення  на  Сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

Оператор має право:

п.п. 3.2.3. Вносити зміни в Договір шляхом опублікування таких змін на Сайті Оператора, також розміщувати на сайті повідомлення про здійснену зміну Договору.

Абонент зобов'язується:

п.п. 4.1.9. Не рідше ніж 1 раз на сім днів відвідувати Сайт Оператора для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.