З 10 березня  2021 р. усі абоненти ПП «АСТРА-НЕТ» переводяться на обслуговування відповідно до нової редакції Публічної оферти (Договору) про надання телекомунікаційних послуг. З повним текстом Публічної оферти (Договору) про надання телекомунікаційних послуг ви можете ознайомитися далі.

Примітка:

Витяг з Публічної Оферти (Договору)

 

Cайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою http://www.astra.in.ua, яка є основним джерелом інформування абонентів.

Загальні положення:

п.п. 1.4. Умови  Договору визначаються  та  змінюються  Оператором  самостійно  та повинні  бути  доведені  до  відома  Абонентів  шляхом  оприлюднення  на  Сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

Порядок укладання Договору та підключення Послуги

п.п. 2.9. Після перевірки особи Абонента (останній повинен пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що його заміняє) та закінчення робіт з підключення, працівник Технічного відділу Оператора в присутності Абонента, перевіряє дієздатність Послуги, Абонент повинен ознайомитися із змістом цього Договору на сайті Оператора та погодитися з його умовами шляхом підписання з Оператором Наряду на підключення. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту першого успішного використання Послуги. Факт першого успішного використання Послуги вважається днем підключення Послуги. 

Оператор має право:

п.п. 3.2.3. Вносити зміни в Договір шляхом опублікування таких змін на Сайті Оператора, також розміщувати на сайті повідомлення про здійснену зміну Договору.

Абонент зобов'язується:

п.п. 4.1.9. Не рідше ніж 1 раз на сім днів відвідувати Сайт Оператора для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.